Oh Snap!

img

Què és la discapacitat o diversitat funcional.

Discapacitat és qualsevol restricció o funcionament anormal en els aspectes fisiològics, anatòmics o psicològics de l’organisme (pèrdua de memòria, algun sentit o membre).

Quí és la persona amb discapacitat.

La persona amb discapacitat, per tant, és aquella en la que les possibilitats d’integració educativa, laboral o social es troben disminuïdes com a conseqüència d’una deficiència, previsiblement permanent, de caràcter congènit o no, en les seues capacitats físiques, psíquiques o sensorials. (Definició de l’Organització Mundial de la Salut).

Són molts els que per una o altra raó funcionen de forma diferent a la majoria o tenen necessitats diferents i és necessari que els altres accepten millor la diversitat, ajuden en les necessitats dels qui no són tan afortunats, col·laboren i entenguen o almenys accepten les diferències.

Concepte de discapacitat.

La manera d’entendre la discapacitat ha canviat al llarg del temps de la mateixa manera que han anat canviant les paraules que utilitzem per a definir-la. Ara distingim els conceptes de discapacitat, minusvalidesa i deficiència: Malgrat l’acceptació d’aquestes definicions, alguns especialistes sostenen que, per exemple, el terme minusvalidesa podria ser nociu atés que fa referència a una validesa menor, per aquesta raó, molts col·lectius busquen definicions a aquesta incapacitat amb connotacions positives, com ho és “capacitat diferent” en lloc de “discapacitat”.

Les persones amb alguna discapacitat són éssers de ple dret que amb el suport o assistència que necessiten poden formar part amb èxit de qualsevol àmbit social.

Del suport que reben i de la comprensió i acceptació d’aqueix entorn depén, en gran part, que la seua vida i la dels qui els envolten siga plena, productiva i feliç.

Per a conscienciar sobre això es va crear el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que va ser declarat en 1992 per l’Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant una resolució, amb l’objectiu específic de promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitats en tots els àmbits de la societat, i el seu desenvolupament, així com conscienciar sobre la seua situació en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

Dia Internacional de la discapacitat.

En 1992, al final del «Decenni de les Nacions Unides per als Impedits» (1983-1992), l’Assemblea General va proclamar el dia 3 de desembre Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat fent una crida als Estats membres perquè destacaren la celebració del dia, amb la intenció de fomentar una major integració en la societat de les persones amb discapacitats.

Prenent com a base molts anys de treball de les Nacions Unides en l’àrea de les discapacitats la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada en 2006, ha avançat encara més els drets i el benestar d’aquestes persones. La Convenció sol·licita als Estats que prenguen les mesures apropiades per a donar-los ple accés a l’activitat quotidiana i eliminar tots els obstacles a la seua integració.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :